Gabinet Stomatologiczny Kraków
loader

lek.dent. Andrzej Ciaputa - Gabinet Stomatologiczny Kraków


Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny w Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
w 2009 roku. Od początku swojej praktyki zawodowej fascynuje się leczeniem chirurgicznym oraz protetycznym.
W tych dziedzinach stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności. Biegle włada językiem angielskim.